Flem 5 dosent work in windows 7

More
20 Jun 2020 18:20 #1 by Kindeborg
Flem 5 dosent work in windows 7 was created by Kindeborg
Log is attached!

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
20 Jun 2020 18:29 #2 by Kindeborg
Replied by Kindeborg on topic Flem 5 dosent work in windows 7
2020-06-20 20:15:17 Error starting FLEM Ett undantag utlöstes när egenskapen System.Windows.FrameworkElement.Style angavs.
2020-06-20 20:15:18 Error starting FLEM Ett undantag utlöstes när egenskapen System.Windows.FrameworkElement.Style angavs.
2020-06-20 20:15:18 Submit this error in the bug report section of the forum: System.Windows.Markup.XamlParseException: Anropet av konstruktorn av typen FLEM_4._1.MainWindow som matchar de angivna bindningsbegränsningarna utlöste ett undantag. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Index låg utanför intervallet. Det får inte vara negativt och måste vara mindre än mängdens storlek.
Parameternamn: index
vid System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_PropertyWithStaticResourceId()
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_OneBamlRecord()
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.ReadObject(KeyRecord record)
vid System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(KeyRecord key)
vid System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValue(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValuePrivate(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.get_Item(Object key)
vid FLEM_4._1.MainWindow..ctor()
--- Slut på stackspårning för interna undantag ---
vid System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
vid System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
vid System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
vid System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
vid System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
vid System.Windows.Application.DoStartup()
vid System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
vid System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
vid System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) Unhandled exception in FLEM
2020-06-20 20:15:18 Submit this error in the bug report section of the forum: System.ArgumentOutOfRangeException: Index låg utanför intervallet. Det får inte vara negativt och måste vara mindre än mängdens storlek.
Parameternamn: index
vid System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_PropertyWithStaticResourceId()
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_OneBamlRecord()
vid System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.ReadObject(KeyRecord record)
vid System.Windows.ResourceDictionary.CreateObject(KeyRecord key)
vid System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValue(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.OnGettingValuePrivate(Object key, Object& value, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.GetValueWithoutLock(Object key, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.GetValue(Object key, Boolean& canCache)
vid System.Windows.ResourceDictionary.get_Item(Object key)
vid FLEM_4._1.MainWindow..ctor()
vid FLEM_4._1.App. .MoveNext()
--- Slut på stackspårningen från föregående plats där ett undantag utlöstes ---
vid System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.<>c.<ThrowAsync>b__6_0(Object state)
vid System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
vid System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) Unhandled exception in FLEM

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • AmiloMan
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Creator of Digital-FLEM
More
21 Jun 2020 08:30 #3 by AmiloMan
Replied by AmiloMan on topic Flem 5 dosent work in windows 7
Thanks for posting, will look into the error.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
21 Jun 2020 19:16 #4 by Kindeborg
Replied by Kindeborg on topic Flem 5 dosent work in windows 7
Could you try and upload a new exe with this fixed in a near future?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • AmiloMan
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Creator of Digital-FLEM
More
22 Jun 2020 08:23 #5 by AmiloMan
Replied by AmiloMan on topic Flem 5 dosent work in windows 7
Offcourse, bug fix will be available soon. Stay tuned.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • AmiloMan
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Creator of Digital-FLEM
More
23 Jun 2020 17:46 #6 by AmiloMan
Replied by AmiloMan on topic Flem 5 dosent work in windows 7
Fixed !!

Windows 7 users should be able to start the application without any issues now.

Download fix here

Please Log in or Create an account to join the conversation.

X

Right Click

No right click